Přihlásit se

Klub SC Kolín získal v letech 2017 až 2020 dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Můj klub. V roce 2021 získal klub SC Kolín dotaci na základě výzvy Můj klub, vyhlášené v rámci programu Rozvoj a podpora sportu.

Dotace je určená na podporu činnosti sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících

sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let.

Permanentkáři - balíčky

permice foto