Přihlásit se

Členské příspěvky se budou letos hradit stejně jako vloni ve 3 splátkách. První splátku 2 000 Kč uhraďte nejpozději do 18.9.2018, 2. splátku 3 000 Kč do 17.10.2018 a 3. splátku 3 000 Kč do 16.11.2018 na náš účet 4. třídy. Tak abych 20-tého v měsíci mohla odeslat na účet klubu za všechny hráče. Sleva - mladší sourozenec, celkem uhradí 5 600 Kč (3. splátka 600 Kč). V případě, že potřebujete fakturu na pojišťovnu nebo do zaměstnání, tak se na mě obraťte. Děkuji předem za včasnou úhradu. Michala  

 

Kategorie Sazba Kč
2012 a mladší 3 000
Člen kategorie 2011-2000 8000
Mladší sourozenec člena kategorie (2011-2000) 5600
Další mladší sourozenec člena kategorie (2011-2000) Individuální na žádost
Členové A a B týmu 1000
Ostatní členové klubu 500
 

Členské příspěvky je možno uhradit celkově ve třech splátkách v těchto termínech:

Termín kategorie 2012 a mladší ostatní kategorie
20.9.2018 0 Kč 2000 Kč
20.10.2018 3000 Kč 3000 Kč
20.11.2018 0 Kč 3000 Kč (600 Kč při platbě 5600 Kč)

Číslo účtu 4. třída

280693517/0300

privesek hokejista

4. třída - Úklid kabiny

a