Přihlásit se

Poslední utkání JUN


Žádné odehrané utkání!

Příští utkání JUN


Žádné nadcházející utkání!

Na valné hromadě bylo odsouhlaseno navýšení členských příspěvků od této sezóny. Výchozí sazba pro mládež je 9 000 Kč. Další sazby pro různé slevy byly navýšeny poměrově (viz příloha). Termíny jednotlivých splátek se nemění. První splátka je opět do 20.9., druhá do 20.10. a třetí do 20.11.2019.

V případě vážných důvodů je možné požádat správní radu o individuální úpravu členských příspěvků a splátkový kalendář. Případné žádosti je nutné SR předložit co nejdříve přes Terezu Marvánkovou Hölzlovou.

Pokud budete chtít na příspěvky vystavit fakturu a hradit je například ze zaměstnaneckých benefitů, zašlete nám všechny potřebné údaje pro vystavení faktury. Opět bude možné si nechat vystavit potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovnu apod.

K navýšení členských příspěvků došlo především z důvodu:

  • navýšení poplatků za registrace
  • navýšení nákladů na trestoměřiče (trestoměřiči musí být registrovaní rozhodčí)
  • zvyšování nákladů na dopravu
  • zvýšení nákladů za pronájem – nová tělocvična určená pro mládež

V této sezóně dochází k navýšení nákladů také z důvodu přidání nové kategorie 9. třídy, došlo k navýšení počtu dětí v nejnižších kategoriích, které znamená potřebu více trenérů a zajištění více zápasů. Klub také investuje do vybavení nové tělocvičny a vybavení posilovny. Tyto zvýšené náklady budou pokryté především z dotace od města a MŠMT. 

privesek hokejista

Tabulka Junioři

 gestures single tap

JUN - Výsledky kola

No matches