Přihlásit se

Tréninky jsou v současné době 2-3x týdně, sledujte pravidelně "Rozpis ledu ZS", kde je trénink označen slovem NÁBOR. V neděli je označen "Školička bruslení - NÁBOR".

Na ty to tréninky mají zdarma vstup povolen všichni příchozí  4-9 let, kteří se chtějí naučit bruslit. Stávající hráči SC Kolín mají na tyto tréninky vstup zakázán.

Číslo účtu Nábor

2401704585/2010

privesek hokejista