Po dlouhých letech dochází v SC Kolín ke změně na pozici skladníka mládeže. Za dlouholetou práci děkujeme ikoně kolínského hokeje Lubošovi Fromovi staršímu a přejemu mu mnoho zdraví a spokojenosti v dalších letech i mimo útroby kolínského zimního stadionu.

Sklad po něm přebrala Lucia Kopecká, kterou můžete kontaktovat na telefonním čísle 792 318 640. Lucia bude spolupracovat nejen s náborovými hráči a jejich rodiči, ale se všemi mládežnickými vedoucími týmů.