Přihlásit se

Fanshop

privesek hokejista

DALŠÍ MOŽNOST ZAKOUPIT NA ZS

sobota 4.12., 14:30-zápas

neděle 5.12., 14:30-zápas

pondělí 6.12., 12.30-17.00

čtvrtek 9.12., 15.00-17.30

po dohodě na 724 361 930

NELZE PLATIT KARTOU

Sezona už sice skončila, ale dozvuky ještě zasáhnou rozpočet klubu. Za použití pyrotechniky fanoušků po utkání zaplatí Kolín pokutu 4000,-Kč (3000,- + 1000,- poplatek za řízení).

Český svaz ledního hokeje nepřihlédl k faktu, že pyrotechnika byla použita pouze jako oslavný světelný efekt při děkování hráčů obou zúčastněných družstev svým příznivcům ani to, že se nejednalo o projev chuligánství, ohrožování zdraví, či narušení průběhu utkání.

 

,,DK ČSLH se zcela kategoricky neztotožnila s jakýmkoliv zlehčováním použití pyrotechniky v uzavřeném prostoru zimního stadionu. Lze jen v krátkosti shrnout, že použití pyrotechnických výrobků   je   upraveno   vyhláškou č.   174/1992   Sb. Českého   báňského   úřadu   o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, kterou je výslovně zakázáno používání pyrotechnických výrobků v uzavřených prostorách, v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích. Ve smyslu této uvedené regulace je pak každý klub povinen zajistit, aby ve smyslu čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ jeho příznivci na stadionu, na kterém se příslušné utkání hraje, nevnesli do prostor stadionu ani zde nepoužili zbraně, pyrotechniku, či jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví, v případě, kdy je příslušný klub pořadatelem utkání, je pak dle čl. 316 písm. j) SDŘ povinen zajistit, aby do stadionu nebyly vpuštěny, popřípadě, aby byly zjištěny a vyvedeny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, osoby se zbraněmi, pyrotechnikou, či jinými předměty ohrožujícími bezpečnost a zdraví osob a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků utkání. Tím má DK ČSLH za to, že použití pyrotechniky v uzavřeném prostoru zimního stadionu je jevem zvláště nežádoucím, a který je nezbytné eliminovat v jakékoliv jeho formě,“ stálo v disciplinárním rozhodnutí.

Vstupenky 2021/22

Partneři klubu

Partneri klubu nove