Přihlásit se

Fanshop

privesek hokejista

DALŠÍ MOŽNOST ZAKOUPIT NA ZS

sobota 4.12., 14:30-zápas

neděle 5.12., 14:30-zápas

pondělí 6.12., 12.30-17.00

čtvrtek 9.12., 15.00-17.30

po dohodě na 724 361 930

NELZE PLATIT KARTOU

Rádi bychom vás jménem správní rady SC Kolín pozvali na valnou hromadu klubu, která proběhne dne 26.7.2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je uvedena v textu.

V průběhu valné hromady proběhne projednání aktualizovaných stanov klubu. Stávající stanovy nebyly delší dobu aktualizovány a proto bude navržena úprava některých bodů podle aktuálních potřeb klubu, dojde ke změně délky volebního období správní a dozorčí rady a přejmenování funkce prezidenta klubu na předsedu správní rady. Návrh aktualizace stanov bude před valnou hromadou k nahlédnutí po předchozí domluvě na sekretariátu klubu.

 

Aby se sjednotilo volební období dozorčí a správní rady, je v programu na valnou hromadu jako jeden z prvních bodů návrh na odvolání všech členů správní i dozorčí rady, s tím že poté ihned proběhne jejich nová volba. Nyní neprobíhala volba dozorčí a správní rady ve stejný termín. Změna povede ke zjednodušení a větší přehlednosti.

 

 

Správní rada SC Kolín, z.s. svolává
řádnou valnou hromadu
spolku

                                                                     SC Kolín, z.s.

IČ: 00406716
se sídlem Brankovická 1289, Kolín V, 280 02 Kolín
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 1866

(dále jen „Spolek“),

která se uskuteční
dne 26. 07. 2021 od 17:00
Střední odborná škola informatiky a spojů,
tj. na adrese Jaselská 826, 280 90 Kolín

Program valné hromady Spolku

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání valné hromady Spolku
 3. Projednání aktualizovaných stanov Spolku
 4. Odvolání správní rady, prezidenta klubu a dozorčí rady Spolku
 5. Volba volební komise Spolku
 6. Volba členů správní rady Spolku
 7. Volba členů dozorčí rady Spolku
 8. Výroční zpráva správní rady o činnosti Spolku
 9. Výroční zpráva dozorčí rady Spolku
 10. Schválení rozpočtu Spolku na sezonu 2021/2022
 11. Schválení členských příspěvků Spolku na sezonu 2021/2022
 12. Diskuse členů Spolku
 13. Příspěvky hostů
 14. Usnesení
 15. Závěr

             Správní rada spolku SC Kolín, z.s.

Vstupenky 2021/22

Partneři klubu

Partneri klubu nove