Přihlásit se

Fanshop

privesek hokejista

DALŠÍ MOŽNOST ZAKOUPIT NA ZS

sobota 4.12., 14:30-zápas

neděle 5.12., 14:30-zápas

pondělí 6.12., 12.30-17.00

čtvrtek 9.12., 15.00-17.30

po dohodě na 724 361 930

NELZE PLATIT KARTOU

Ilustrační foto. Foto: Jan KobzáňIlustrační foto. Foto: Jan KobzáňVe čtvrtek 18. června 2015 v odpoledních hodinách klubům přišel mejlem od svazu pěkný dáreček. Nový sazebník odměn rozhodčích, který bude od nové sezony platit. Dobře, ceny rostou všude, ale toto? Odměna hlavního rozhodčího je vyšší o 550 Kč, což je o více jak 33%, čároví rozhodčí si ve druhé lize polepší o 300 Kč na zápas, což je skoro o 30%. Jeden hokejový zápas 2. ligy vyjde klub o zhruba 1550 Kč více než loni, což jen v základní části znamená náklady vyšší o více než 26 000 Kč, což je více jak pětatřicetiprocentní nárůst výdajů.

Jednak samotná suma je do nebe volající, pak i samotný termín oznámení, kdy se toto kluby dozvěděly prakticky měsíc a půl před zahájením sezony na ledě – v době, kdy jsou dávno schválené rozpočty na nové sezony. Pro mnohé kluby to může být i likvidační. Když se totiž vezme v potaz, že klub neživí pouze A-tým, ale i kompletní mládežnickou základnu, dostane se v pohodě na výdaje vyšší skoro o 200 000 Kč. A to je alarmující.

 

ODKAZ: TABULKA ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ PRO SC KOLÍN

 

Když se na tabulku podíváme detailněji, vůbec největší nárůst je u mladšího dorostu, kde z loňských 1430 Kč bude stát jeden zápas 2860 Kč, což je rovnou dvojnásobek. Vůbec od mladšího dorostu dolu napříč všema kategoriemi je velký nárůst odměn rozhodčích v boxu. Někde je to i téměř trojnásobek původní ceny.

 

(* k tabulce je nutno dodat, že pro výpočet byl použit jednoduchý vzorec aplikovaný na všechny kategorie – kdy ve skutečnosti je někde o člověka více nebo méně. Do ceny jednoho zápasu byl počítán 1 hlavní rozhodčí, 2 čároví rozhodčí, 1 zapisovatel, 1 časoměřič a 2 ostatní pomocní rozhodčí.)

 

Svaz argumentuje tím, že se mnoho let odměny rozhodčích nenavyšovaly. Ano, to je pravda. Ale proč je navýšení tak nečekané, tak na poslední chvíli a tak markantní?

 

 

Sekretariát ČSLH zaslal klubům omluvný dopis, kde mimo jiné vysvětluje, proč k nárůstu došlo. Díky změně posuzování příjmu rozhodčích došlo k tomu, že si rozhodčí prý budou muset platit zdravotní, částečně i sociální pojištění a někteří budou muset odvádět daň z přidané hodnoty. Navíc se reálný výdělek propadl od vzniku sazebníku roku 2005 o cca 25% díky inflaci.

 

 

U rozhodčích boxových, kde byla v původním sazebníku odměna v mládežnických kategoriích někde i třeba jen 70 Kč, došlo k nárůstů prý proto, že minimální hodinová mzda je od roku 2015 55 Kč, přičemž všechny odměny byly stanoveny a sjednoceny tak, aby se pod tuto hranici nedostaly.

 

 

Tolik vysvětlení ČSLH. Že ale nárůsty odměn rozhodčích znamenají v přepočtu více jak sto tisíc nárůst výdajů na jeden klub, to si nikdo asi nespočítal.

 

Jakmile ČSLH zaslal klubům nový sazebník, zvedla se velká kritika. I Kozlové se vyjádřili. „Klub SC Kolín ostře nesouhlasí s nově navrhovanými sazebníky rozhodčích vzhledem k tomu, že neadekvátně zasahují do již schválených rozpočtů našeho A týmu a především mládeže. Dále nesouhlasíme s tím, jakým způsobem se s námi "jen kluby 2.ligy" jedná směrem od svazu,“ řekl prezident SC Kolín Václav Nedbal.

 

Jeho hlas byl jen korálkem na celém náhrdelníku ohlasů. Na dalších řádcích Vám nabízíme názor Kadaně, Tábora, Děčína nebo Vsetín.

 

ODKAZ: STARÝ SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH

 

ODKAZ: NOVÝ SAZEBNÍK ODMĚN ROZHODČÍCH

 

Kadaň

Sportovní klub Kadaň ostře nesouhlasí s navýšením odměn pro rozhodčí zvláště v mládežnických kategoriích. SK Kadaň má schválený rozpočet a dotace na rok 2015. Toto navýšení způsobí, že klub nebude mít dostatek finančních prostředků na svoji činnost. Už takhle stačí, že si rozhodčí připisují km na cestovném. A vznikají tak velké problémy s vyúčtováním dotací. Když jsem tyto informace poskytl ČSLH, tak mi bylo řečeno, že se to řeší a po roce stále nic. (František Wágner, SK Kadaň)

 

Tábor 

předpokládáme, že na tento údajný pilotní projekt, jak nám bylo naznačeno na aktivu II. ligy, svaz výrazné navýšení odměn rozhodčích i finančně pokryje. V opačném případě pak, odpusťte nám tento výraz, považujeme tuto záležitost  tak trochu za nehoráznou. V době, kdy se většina klubů z celého našeho hnutí docela pere o svou existenci a obrací každou korunu nejméně dvakrát? Proto se domníváme (i přes již schválené usnesení VV ČSLH), že by to chtělo ještě jednou celé rozumně zvážit. (vedení HC Tábor)

 

Vsetín 

Čtvrteční mail ČSLH v podobě zaslaného Sazebníku odměn Rozhodčím 2015 nás silně znepokojil. Po Aktivu 2.ligy z minulého týdne, kde tato informace nám byla sdělena prvně, ale nikdo z pověřeným zástupců ČSLH neměl kompletní Sazebník ten den k dispozici, jste nás včera nemile překvapili. Ty prvotní odhady dopadu navýšení plateb za rozhodčí berou za své. Dle zaslaného Sazebníku bude navýšení pro každý klub ještě vyšší.

Náš klub VHK Vsetín v minulé sezoně vydal za rozhodčí v mládeži 250 tis. Kč, v mužích (2.liga) 180 tis. Kč. Nemám čas ani mentální sílu dělat detailní rozbor nákladů na rozhodčí, ale dle zkušenosti a prvotního odhadu,  po odečtení nákladů za dopravu (které naštěstí rozhodčí nechtějí navýšit), tak odhadujeme nárůst nákladů za rozhodčí v mládeži o cca 150 000 Kč, v mužích o cca 50 000 Kč, tj. celkem „zanedbatelných“ 200 000 Kč – slovy: DVĚSTĚTISÍC KORUN ČESKÝCH. Jiným slovy procentuální nárůst nákladů za rozhodčí pro sezonu 2015/2016 o 46 % celkem za klub. A to nám VV ĆSLH oficiálně oznámí ve čtvrtek 18.června 2015 v 16 hodin 50 minut !?!

Co máme čekat příští týden?

Že přijdou trenéři, že přidáno nedostali 10 let, že chtějí také min. o 50% navíc, dopravci – rostou náklady za naftu, kupujeme nové autobusy, tak nám v červenci řeknou, že chtějí více, jinak pro nás nebudou jezdit a hráči za námi přijdou 10 minut před prvním mistrovským utkáním, že chtějí víc, jinak nejdou hrát - v návaznosti zvýšíme oddílové příspěvky a divákům dáme dárek v podobě nárůstu ceny vstupenek….?

Náš klub VHK Vsetín jednoznačně nesouhlasí a nepodporuje toto navrhované a již schválené navýšení Sazebníku rozhodčím ze dvou důvodů:

1. Procentuální výše okamžitého navýšení a následného finančního dopadu na kluby jsou neakceptovatelné

2. Datum (18.6.2015) oficiálního oznámení hokejovým klubům Sazebníku rozhodčích 2015 vnímáme jako nepřijatelné (je prostě POZDĚ), jelikož není čas se na to finančně připravit a  může to ohrozit fungování většiny (menších) klubů v sezoně 2015/2016

Náš klub VHK Vsetín navrhuje klubům řídit se dosavadním Sazebníkem rozhodčím, používaným v minulé sezoně a případné navrhované a schválené navýšení Sazebníku ať dorovnává ČSLH přímo Asociaci rozhodčích.

Doufáme, že ČSLH se těmito skutečnostmi začne zabývat, přece není možné oznámit takovouto zásadní informaci 10 dní před prázdninami a 6 týdnů před nástupem na led většiny klubů. (Daniel Tobola, VHK Vsetín)

 

Děčín

Vážení zástupci ČSLH a členové VV ČSLH,

obracím se na Vás s žádostí o přehodnocení odměn pro rozhodčí v sezóně 2015/16. Na aktivu II. NHL nám bylo sděleno navýšení odměn rozhodčích o cca 40 % a jako důvod uvedeno 12 let stejné podmínky a zkvalitnění práce rozhodčích. Je velice pozitivní, že se hledají cesty pro zkvalitnění výkonu rozhodčích (jako např. níže zaslaný projekt - akademie rozhodčích), neboť rozhodčí jsou nedílnou součástí ledního hokeje a navíc je to funkce patrně nejméně vděčná. Z pozice zástupce klubu však nemohu souhlasit s takto razantním navýšením odměn. Kluby na nižších úrovních bojují každý rok o přežití, přesto se snaží svou práci vykonávat dobře a navíc zkvalitňovat. Oznámení o změnách podmínek pro výkon rozhodčích není dobře načasované, neboť rozpočty v klubech se připravují a schvalují v průběhu dubna. Na základě schváleného rozpočtu kluby uzavírají smlouvy (trenéři, dopravci, pronájmy sportovišť, ... ) a také již od dubna máme schválenou příspěvkovou směrnici pro hráče a jejich zákonné zástupce. Navýšení odměn rozhodčích v takto stanoveném skoku by znamenalo navýšení rozpočtu v našem klubu o cca 100.000,- Kč, což je nepřiměřené a nemožné. Pokud bychom museli navyšovat příspěvky u mládeže, tak nás rodiče rozcupují a bude to krok, který 100% ještě zhorší situaci kolem hokeje u nás. Celkově peněz v hokeji spíše ubývá, takže osobně nevidím jediný důvod pro navyšování Odměn za výkon rozhodčích. Pokud chceme navyšovat odměny, pak navrhuji kopírovat inflační procento pro ekonomiku ČR. (Jan Havlíček, HC Děčín)

Vstupenky 2021/22

Partneři klubu

Partneri klubu nove